Từ ngày:   11/11/2019  đến ngày:  17/11/2019
 • Lịch trực

 • Chủ nhật Ngày 17/11/2019

 • Thứ 2 Ngày 18/11/2019

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungThực hiệnGhi chú

Thứ 7

Ngày 16/11/2019


 • Công khai thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài để người dân đỡ mất tiền oan

 • Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh: Không nên đưa dịch vụ đòi nợ vào ngành cấm!

 • Hà Tĩnh - Yên Bái trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy

 • Cử tri đề nghị ưu tiên nâng cấp hạ tầng giao thông, tăng phụ cấp cho cán bộ thôn

 • Ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh giải quyết đúng hạn, trước hạn trên 99,98% hồ sơ

 • Sáp nhập xã, 44 cán bộ - công chức ở Hương Sơn có nguyện vọng nghỉ việc

 • Lãnh đạo Hà Tĩnh khảo sát phát triển KT- XH, sắp xếp tổ chức bộ máy tại Yên Bái

 • Học kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • Cử tri trăn trở với tình hình an ninh ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp khó khăn

 • 2 giáo viên Hà Tĩnh được tặng giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương
Đăng nhập