Từ ngày:   28/09/2020  đến ngày:  04/10/2020
 • Thứ 6 Ngày 02/10/2020

 • Thứ 7 Ngày 03/10/2020

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungThực hiệnGhi chú

Thứ 5

Ngày 1/10/2020


 • “Tết Trung thu cho em” trên quê hương anh hùng Lý Tự Trọng

 • Gần 4.000 giáo viên, học sinh TX Kỳ Anh được bồi dưỡng chính trị và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước

 • “Tôi đã xây dựng cuộc sống ấm no nơi vùng quê Hà Tĩnh ân tình”

 • Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng hoa, chúc mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi, ngày Khuyến học Việt Nam

 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Lấy phiếu đa chiều để đánh giá cán bộ

 • Người cao tuổi Hà Tĩnh góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

 • Cử tri đề nghị có giải pháp chống ngập úng vùng trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh

 • Không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh

 • Cử tri TX Kỳ Anh mong muốn sớm cấp “bìa đỏ” đất trước năm 1980

 • Cẩm Xuyên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cho gần 300 cán bộ cốt cán
Đăng nhập