Từ ngày:   15/10/2018  đến ngày:  21/10/2018
 • Thứ 7 Ngày 20/10/2018

 • Chủ nhật Ngày 21/10/2018

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungThực hiệnGhi chú
07:00

Bảo vệ Đề án thi chọn cán bộ quản lý trường THPT

Các trường THPT

Thứ 6

Ngày 19/10/2018


 • Đồng thuận, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

 • Hà Tĩnh vinh danh 25 tập thể, cá nhân điển hình xây dựng vườn sạch, nhà đẹp

 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra

 • Đánh giá kỹ các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

 • Nghị quyết soi đường xây dựng NTM: Khơi thông “điểm nghẽn” trong công tác cán bộ

 • Bộ Công an: Bỏ hộ khẩu giấy tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

 • Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM

 • Cải cách hành chính tại Hà Tĩnh phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp

 • Tạo sự thống nhất, đồng thuận trong việc sáp nhập đơn vị hành chính

 • Hà Tĩnh phát triển đúng hướng theo mục tiêu tổng quát kế hoạch KT-XH 5 năm
Đăng nhập