Từ ngày:   17/02/2020  đến ngày:  23/02/2020
 • Thứ 4 Ngày 19/02/2020

 • Thứ 5 Ngày 20/02/2020

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungThực hiệnGhi chú

Thứ 3

Ngày 18/2/2020


 • Tỉnh ủy yêu cầu 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể đặt mua Báo Hà Tĩnh

 • Trưởng ban Dân vận đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh

 • Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ Đại hội Đảng bộ xã Thượng Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

 • Phòng chống dịch Covid-19, doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng kiểm soát chặt từ bếp ăn

 • Ông Nguyễn Cao Sâm tái cử Bí thư Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh

 • Hà Tĩnh khuyến khích nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã

 • Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TP Hà Tĩnh về xây dựng nông thôn mới

 • Kết nạp Đảng trong trường học - niềm vinh dự lớn của học sinh Hà Tĩnh

 • Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phòng, chống Covid-19

 • Đơn vị đại hội điểm ở Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng
Đăng nhập