Từ ngày:   18/01/2021  đến ngày:  24/01/2021
 • Lịch trực

 • Thứ 2 Ngày 25/01/2021

 • Thứ 3 Ngày 26/01/2021

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungThực hiệnGhi chú

Chủ nhật

Ngày 24/1/2021


 • Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham quan triển lãm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng

 • Bà con lương - giáo ở TX Kỳ Anh lập thành tích dâng Đảng

 • Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

 • Cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII

 • Viện nghiên cứu Đức đánh giá cao thành tựu của Việt Nam

 • Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Chuyện người đàn ông ở Hà Tĩnh gần 50 tuổi vẫn quyết tâm vào Đảng

 • Đoàn đại biểu Hà Tĩnh sẵn sàng tâm thế tham dự Đại hội XIII của Đảng

 • Một số vấn đề cần lưu ý về số lượng và tiêu chuẩn đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

 • Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán
Đăng nhập